Finančni servis Novo mesto za pravilno poslovanje in vodenje knjig ter financ

Poslovno svetovanje

Izberite kakovosten finančni servis

Ugodna rešitev: elektronsko računovodstvo

Finančno svetovanje si stranke velikokrat priskrbijo šele, ko se v njihovem poslovanju izkažejo določene nepravilnosti ali jih prizadenejo visoki stroški, vendar se je za strokovni davčni pregled bolje odločiti že preventivno, saj bo tako vaše poslovanje varnejše in donosnejše. Pravočasno boste namreč opozorjeni na vse morebitne nepravilnosti, ki bi lahko imele ob obisku davčnega inšpektorja ali v katerem drugem postopku davčnega nadzora za posledico dodatno obračunane davčne obveznosti, obresti zaradi nepravočasno plačanega davka ali celo sankcije zaradi kršitev veljavne davčne in pvc okna druge zakonodaje. Strokovno davčno in finančno svetovanje lahko pomeni veliko spremembo v vašem celotnem delovanju, saj vam zagotovi velike denarne prihranke in vam omogoči, da v vsakem trenutku poslujete brez kazenskih tveganj v primeru davčnih pregledov ter hkrati poslovne transakcije z davčnega vidika izpeljujete zanesljivo. Način poslovanja lahko bistveno olajša tudi elektronsko računovodstvo, ki zagotavlja hitro, varno in enostavno komunikacijo. Elektronsko računovodstvo vam namreč omogoča dostop do vaših podatkov kjer koli in kadar koli, poleg tega pa vam spletna tehnologija zelo olajša delo. Dober računovodski servis bo torej vaš najzanesljivejši poslovni partner, ki vas bo pravočasno opozarjal na morebitne napake in skrbel, da bo poslovanje gladko teklo. Odločite se za kakovostne knjigovodske storitve, saj boste tako prihranili veliko časa in denarja, poleg tega pa boste poslovali varno in brez skrbi. Zanesljiv vam bo vsak mesec dostavil izpise po vaših željah, iz katerih je razvidno stanje terjatev in obveznosti vaše firme, kako je bil izračunan DDV, kakšne so obremenitve iz naslova plač ... Skratka, vse informacije, ki jih kot vodilni podjetja morate imeti. Blagajna je gotovinsko poslovanje družbe v okviru finančne službe. Vse posle v zvezi z gotovino opravlja v družbi (ali pri podjetniku) blagajna. Pri tem je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, ki določa poslovanje z gotovino. Paziti je potrebno na posebnosti v zvezi s hrambo, varovanjem, postopki odobravanja ter dvigovanja gotovine, ponudniki plačilnih storitev, vodenjem evidenc ter knjigovodskim obravnavanjem vplačil in izplačil. Dolgoročne denarne naložbe so sestavni del finančnih inštrumentov podjetja in so sredstva, ki jih ima podjetje (naložbenica), da bi z donosi iz njih dolgoročno povečala svoje finančne prihodke. Finančni inštrument je vsaka pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo ene družbe in hkrati finančna obveznost ali kapitalski finančni inštrument druge.

Moderna podjetja potrebujejo strokoven knjigovodski servis

Sodobna podjetja potrebujejo za zagotavljanje konkurenčnosti in za sprejemanje učinkovitih poslovnih odločitev profesionalne in zanesljive svetovalne storitve, zato je na podlagi potreb strank oblikovana celostna ponudba storitev, in sicer finančno svetovanje, poslovno svetovanje, računovodsko svetovanje ter davčno svetovanje. Dejavnosti so med seboj prepletene in se dopolnjujejo. Računovodstvo in knjigovodstvo sta področji, kjer mora biti zagotovljena maksimalna strokovnost, saj lahko slabe računovodske storitve in nezanesljiv računovodski servis ogrozijo učinkovito poslovanje. Pri odločanju, kateri računovodski servis boste izbrali, morate zato upoštevati strokovnost in reference računovodij, fleksibilnost, pripravljenost upoštevati vaše želje, odzivnost in tudi ceno storitev. Poslovno svetovanje zagotavlja varno poslovanje in lahko v nekaterih primerih omogoči tudi precejšen prihranek denarja. Davke je mogoče ob poznavanju zakonodaje ustrezno znižati oziroma optimizirati. E-arhiviranje dokumentov pomeni, da v računovodskem servisu vso poslovno dokumentacijo skenirajo, arhivirajo in varujejo, stranke pa lahko do arhivirane dokumentacije in pomembnih podatkov dostopajo s pomočjo zanesljive programske opreme.

Strokoven računovodski servis za dobro poslovanje

Strokoven računovodski servis je pomemben za zagotavljanje varnega in zanesljivega poslovanja. Strokovno vodenje knjig vam lahko olajša marsikatero težavo in poskrbi, da ste varni pred zakonom. Računovodstvo je namreč nadvse pomemben element celostnega poslovanja podjetja, zato je smiselno izbirati le najboljše in strokovne storitve. Računovodski servis mora biti zelo prilagodljiv in strokovno usposobljeni računovodje morajo biti pripravljeni poslušati vse vaše želje. Računovodske storitve namreč obsegajo zelo raznovrstno področje, zato morate biti prepričani, da boste v vsaki situaciji dobili strokovno pomoč. Ko izbirate računovodski servis, bodite pozorni na ceno storitev, saj je konkurenca zelo velika in z lahkoto najdete optimalen dogovor. Poleg tega je eden od zelo pomembnih dejavnikov tudi hitra odzivnost, saj boste v veliko situacijah potrebovali takojšnje rešitve in ažuren odziv. Tako si morate zagotoviti zaupanja vrednega poslovnega partnerja, na katerega boste lahko vedno računali in ki vam bo zagotavljal profesionalne računovodske storitve. Računovodja mora biti torej zaupanja vredna oseba, ki bo s svojim kvalitetnim delom pripomogla k boljšemu poslovanju vašega podjetja. Skrb za računovodske storitve vam lahko vzame veliko dragocenega časa, saj se zakonodaja hitro spreminja in je spremembam potrebno ažurno slediti. Tako lahko izgubljate čas za iskanje potrebnih informacij, poleg tega pa lahko velikokrat tudi spregledate kaj pomembnega in si tako po nepotrebnem nakopljete probleme. Dober računovodja je tisti, ki bo prevzel vaše skrbi in vas pravočasno opozarjal na vse spremembe ter vam s premišljenimi nasveti pomagal izboljšati poslovanje.

<< Domov